Op zoek naar intensieve groendaken?

 
intensieve groendaken
Aanleg van Groendaken.
Sinds 2014 hebben we een dochteronderneming onder leiding van mijn zoon Anthony die vanuit zijn interesse om de biodiversiteit naar een hoger niveau te brengen zich heeft gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van groendaken. Op ieder dak een plant! Vanwege de stijgende verstedelijking verandert ons landschap. Wij zorgen dat het ingenomen stuk natuur terug een plaatsje krijgt! Groendaken zouden vanzelfsprekend moeten worden aangezien ze zorgen voor een verbetering van biodiversiteit.
Groendaken, wat zijn dat precies? Een overzicht en uitleg.
Daken met een helling van 1 tot 45 graden zijn geschikt, houd er wel rekening mee dat bij een hellingsgraad groter dan 35 graden er speciale technieken gebruikt moeten worden. Intensieve daktuinen worden toegepast op daken met een helling van 1 tot 4 graden. Deze daken worden beplant met struiken, kruiden, grassen en zelfs met bepaalde soorten bomen. Dit betekent dat de dakconstructie een aanzienlijk gewicht moet dragen, en vaak is er een aangepaste dakconstructie nodig. Dit kan uw dakdekker uiteraard aanpassen. Waarschijnlijk is er een bouwvergunning nodig, en dient er door een bouwkundige een controle draagkracht te worden uitgevoerd. Bij extensieve groendaken wordt een sedumdak beplant met mossen, vetplaten en kruiden. Het dak is niet beloopbaar en een stuk lichter van gewicht dan een intensieve daktuin. Er is daarom geen aangepaste dakconstructie nodig. Een vergunning is ook niet nodig, maar de controle draagkracht wel. Wat zijn de kosten voor het aanleggen van een groendak?
intensieve groendaken
Pleidooi voor meer biodiversiteit op groendaken. Vereecke Lieven.
3 type groendaken binnen één project: residentie Da Vinci Gent. Bij deze een pleidooi om onze groendaken meer bio divers aan te planten. Enkele herfstbeeldenvan een net opgeleverd project te Gent. Gelijkvloerse daktuin boven ondergrondse keldergarage, intensieve groendaken op niv 1 en extensieve groendaken op niv 4. Bouwheer: Hoprom bvba.
Groen dak - Wikipedia.
Deze belasting maakt een sterkere dakconstructie noodzakelijk. Grasdaken en gazondaken zijn twee verschillende typeringen, ook al hebben ze soms dezelfde begroeiing. Een grasdak is bedoeld als een natuurlijke bedekking van het dak, terwijl een gazondak bedoeld is als gazon waar men op kan recreëren. Vanwege de betredingsfunctie van een gazondak is een speciale dakbegroeiingsconstructie noodzakelijk en wordt gazondak gerekend tot de intensieve groendaken. Intensief groendak bewerken brontekst bewerken. Extensief vs intensief groen dak. Daktuin met een opbouwhoogte van meer dan 15cm dikte. De begroeiing kenmerkt zich door de aanwezigheid van struiken en bomen eventueel in combinatie met gazon en/of bodembedekkers. Deze begroeiing maakt het noodzakelijk intensief onderhoud te plegen voor de instandhouding van de beplanting. Dit onderhoud bestaat uit water geven, snoeien, bemesten, onkruid wieden, enzovoorts, vergelijkbaar met een normale tuin. Ecodak bewerken brontekst bewerken. Het idee van ecodaken, ook wel eco-productive roofs genoemd, is ontstaan bij ecoloog Carolina Forero, werkzaam bij de Pauselijke Javeriana Universiteit. Tegenwoordig is zij werkzaam bij de Catalina Muños Foundation waar zij de bewoners zelf leert de ecodaken te implementeren.
Haal voordeel uit een groendak Netto.
Voor semi-intensieve en intensieve groendaken moeten de prijzen van de werken worden opgesplitst. Wat betrekking heeft op de structuur van het dak draagstructuur, waterdichting, thermische isolatie, dampscherm en waterafvoer komt in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6 procent, als aan de andere bovenvermelde algemene voorwaarden is voldaan.
Groendak: soorten inclusief de prijzen.
het werkt kostenbesparend door verlaging van onderhoudskosten en energiekosten. Deze voordelen, met name de verlenging van de levensduur en hogere isolatiewaarde, zorgen ervoor dat dit een zeer verantwoorde keuze is. Het groendak geeft uw dak een natuurlijke uitstraling, en de praktische voordelen die eraan verbonden zijn zorgen ervoor dat dit dak de ideale oplossing biedt voor de echte tuin- en natuurliefhebber. Afhankelijk van het concept en type beplanting spreekt men over het extensieve en intensieve groendak. Extensieve groendaken zijn minder belastend voor de dakconstructie. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich namelijk tot kruiden, mossen, grassen en vetplanten, en heeft daardoor weinig onderhoud nodig. Het voordeel van een extensief groendak is dat het op vrijwel elk dak geplaatst kan worden, zowel op het hellende als het platte dak.
Intensieve groendaken of daktuinen.
Tegenwoordig kunnen ook hellingen tot ongeveer 45 graden zonder veel problemen met een intensief groendak begroend worden. Dit vergt echter wel een aangepaste groendakstructuur. Een semi-intensief dak is vergelijkbaar qua look met een intensieve daktuin, maar met een minimum aan onderhoud zoals een extensief dak.
Intensief en extensief groendak Habitos.be. Habitos logo.
Intensief en extensief groendak. Intensief en extensief groendak. Groendaken komen voor in twee verschillende soorten: een intensief groendak en eenextensief groendak. De ene is een combinatietuin van beplanting, een terras en paden intensief groendak. Terwijl de ander louter uit begroeiing bestaat extensief groendak. Beiden groendaken hebben andere vereisten. Groenbedrijf Van Vlierden Pinterest. Een intensieve daktuin is een combinatietuin waarin er beloopbare zones - zoals terrassen en paden - en groenzones gecombineerd worden. Alle combinaties zijn mogelijk. Ja, zelfs een zwembad. Vraagt extra draagstructuur. Op de drainagelaag wordt een waterbufferreservoir geplaatst. Dit zijn panelen - op basis van mineralen of polystyreen - met een kanaalstructuur die het water vasthouden. Ook kan er in de grondaanvulling een polymeergel worden verwerkt die eveneens als waterbuffer kan dienen. De dikte van de substraatlaag wordt aangepast in functie van de beplanting.
Groendaken.
80 mm dik en 80 kg/m. Drainagelaag Aquadrain 550. PVC membraan Sikaplan SGmA. Scheidingslaag S-Glass Fleece 120. Dampscherm Sarnavap 500 E, 1000 E, 2000 E, 3000 M en 5000 E SA. Systeem voor Intensieve Groendaken. Standaard PVC membraan. Daktuin intensief groendak.
Groendaken Renodak Systems N.V.
Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten.Het groen" in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur maar op de aanwezigheid van een begroeing. Een groendak is meer dan alleen maar een tuin boven je hoofd. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve of intensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen zijn bijna alleen geschikt voor de nieuwbouw, omdat ze zorgen voor een grote belasting van de dakconstructie. Ze zijnvergelijkbaar met gewone tuinen waarin geleefd kan worden. De begroeiing van intensieve groendaken bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Intensieve groendaken vergen net als gewone tuinen veel onderhoud Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn lichtgewicht groene daken en daardoor veel minder belastend voor de dakconstructie. Een extensief groendak isgeschikt voor bijna alle typen daken, ook van bestaande gebouwen. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich tot mossen, vetplanten sedum en kruiden. Een extensief groendak vergt daarom los van een jaarlijkse inspectie weinig tot geen onderhoud. Extensieve groendaken hebben voldoende aan natuurlijke regenval. Op extensieve groendaken kan niet geleefd worden of maw zijn niet beloopbaar. Tevens bestaan nog varianten semi-intensief die verschillende soorten vegaties en diktes van de ondergrond bevatten.
Intensief groendak EGD nv.
Intensieve groendaken zijn vergelijkbaar met gewone tuinen. De begroeiing bestaat uit gazon, grassen, kruiden bodembedekkers en lage beplanting. Hiervoor wordt er dan ook met een substraatlaag van minstens 15 centimeter gewerkt. Dit soort groendaken worden vaak gebruikt op ondergrondse parkings of bij binnentuinen. Een intensief groendak is een extra belasting voor uw dak waardoor een aangepaste, versterkte dakconstructie noodzakelijk is.

Contacteer ons