Op zoek naar extensieve groendaken?

 
extensieve groendaken
extensieve groendaken
Thuis op uw huis. Aanleg van Groendaken. Sinds 2014 hebben we een dochteronderneming onder leiding van mijn zoon Anthony die vanuit zijn interesse om de biodiversiteit naar een hoger niveau te brengen zich heeft gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van groendaken.
Basisbeginselen voor een extensief groendak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het aanbrengen van grindstroken enkel een aanbeveling van het WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf; geen absolute verplichting. De bouwheer kan het uiteraard wel eisen. Verkeerde beplanting kan desastreuze gevolgen hebben. Hoewel een extensief groendak in grote mate zelfonderhoudend is, mag u niet denken dat u er niet naar moet omzien. Lees meer
extensieve groendaken
Groendaken.
Een natuurlijke omgeving op het dak met natuurlijke CO2-opname. Groendaken zijn ofwel extensief, ofwel intensief.: Extensieve groendaken hebben een dunne bodemlaag waarin kleine en middelgrote planten groeien. Intensieve groendaken hebben een dikkere bodemlaag met extra drainage waarin grotere planten, struiken en kleine bomen groeien.
Floradak Groendak - Extensieve sedum groendaken.
Een mix van sedum, kruiden, wilde bloemen en hogere grassen zorgt er voor een rijke variatie die het hele jaar door een mooi en afwisselend uitzicht heeft. De terrassen van de verschillende serviceflats werden tot slot afgewerkt met extra aanplanting van siergrassen om een natuurlijke overgang tussen het terras en groendak te vormen. 3-lagig semi-intensief Floradak en intensief. 30 cm substraat met ophoging voor semi-intensief, 70 cm voor intensief. begroening: semi-intensief Floramyco S sedumplantjes, kruiden, wilde bloemen en hogere grassen, intensief: gazon met kiezelpaden en boordpallisades. Groendak bij privé-woning. 3-lagig extensief Floradak bij privé-woning in Lummen. 3-lagig extensief/semi-intensief Floradak. 8 cm substraat met ophoging voor semi-intensief. begroening: Floramyco S sedumplantjes, in de verhoogde delen grassen, kruiden en laagstam appelboom. Dakterras bedrijfsgebouw Temse. De eigenaars van het bedrijfsgebouw hebben hun woning op de bovenste verdieping. Het terras biedt een adembenemend zicht. Deze extra leefruimte werd voorzien van strak design, met een keuken, eet- en zichtruimte en jacuzzi. oppervlakte: 90 m2. 3-lagig intensief Floradak. 30 cm substraat. begroening: aanplanting van heesters met strakke architectuur. Fabrieksloods 'Zwarte' Doos'' Gentbrugge.
Nieuwe oplossing voor extensieve groendaken Blog Duurzaam Gebouwd.
Nieuw in het productpakket is het Derbisedum Pack, een eenvoudige oplossing voor extensieve groendaken. Dit zijn voorgeteelde bakken met planten die dakwerkers rechtstreeks op een wortelwerende dakbedekking aanbrengen. Binnen het aanbod groendaken kan men onderscheid maken tussen intensieve en extensieve groendaken.
Wat is een extensief groendak?
Het doel is het dak te beschermen, aangenaam te maken, ecologisch te maken en te isoleren met een minimum aan opbouw en gewicht. Lichter dan intensief groendak. Een extensief dak is ook veel lichter omdat de opbouw maximaal 20 centimeter mag zijn. Het is meestal begroeid met sedums vetplantjes en of grassen. Zij verdienen de voorkeur omdat ze niet te diep wortelen en goed tegen droogte kunnen. Men houdt het bestbij enkele soorten die ongeveer dezelfde eigenschappen hebben. De begroeiing kan bruin worden in droge periodes maar zullen terug opleven bij een goede regenbui. Ze zijn super eenvoudig te plaatsen. Tegenwoordig zijn er veel doe-het-jezelf oplossingen die kant en klaar oplossingen biedenen als tegels kan worden geplaatst. Het sedum of gras is ook vaak al volgroeid zodat je niet moet wachten op een groendak. Je moet rekening houden met een gewicht van 40 tot 110 kilogram per vierkante meter. Een variant op een extensief groendak is het semi-extensief groendak. Dit is een kruising tussen een extensief en een intensief dak. De bodem opbouw is hoger en er is een grotere verscheidenheid van planten. En het dak heeft een irrigatiesysteem nodig. Extensieve groendaken kunnen zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.
Prijs nieuw groendak plaatsen: soorten, tips advies.
Intensieve en extensieve groendaken. Er zijn twee soorten groendaken: intensieve en extensieve groendaken. Een intensief groendak kun je het best beschouwen als daktuin. Je kunt erop lopen en het het heeft ruwweg hetzelfde onderhoud nodig als een normale tuin. Voor dit type groendak heb je normaal gesproken wel een extra verstevigde dakconstructie nodig, want de dikke substraatlaag vormt een flinke belasting voor het dak. Een extensief groendak, ook wel vegetatiedak genoemd, is veel lichter en geschikt voor begroeiing met mossen, sedumplanten en kruiden. Dit type dak is het meest populair. Intensief groendak daktuin. Extensief groendak vegetatiedak sedumdak.
Groendak: soorten inclusief de prijzen.
het werkt kostenbesparend door verlaging van onderhoudskosten en energiekosten. Deze voordelen, met name de verlenging van de levensduur en hogere isolatiewaarde, zorgen ervoor dat dit een zeer verantwoorde keuze is. Het groendak geeft uw dak een natuurlijke uitstraling, en de praktische voordelen die eraan verbonden zijn zorgen ervoor dat dit dak de ideale oplossing biedt voor de echte tuin- en natuurliefhebber. Afhankelijk van het concept en type beplanting spreekt men over het extensieve en intensieve groendak. Extensieve groendaken zijn minder belastend voor de dakconstructie. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich namelijk tot kruiden, mossen, grassen en vetplanten, en heeft daardoor weinig onderhoud nodig. Het voordeel van een extensief groendak is dat het op vrijwel elk dak geplaatst kan worden, zowel op het hellende als het platte dak.
Het ene groendak is het andere niet Natuurpunt.
Groendaken zijn groene eilanden in de grijze stadswoestijn en vormen natuurlijke bakens voor planten, vogels en insecten. Of toch: dat kúnnen ze zijn op voorwaarde dat ze slim ingericht worden. Groendaken worden al langer aanzien als een methode om natuur meer aan bod te laten komen in de stad. Naast voordelen voor mens en milieu zoals energiebesparing, waterbeheer, gezondheid, heeft de natuur er namelijk ook baat bij omdat er habitats worden gecreëerd op voorheen onbenutte plaatsen. Maar niet elk groendak heeft hetzelfde effect op de biodiversiteit. In het algemeen kunnen we 2 verschillende types groendaken onderscheiden. Daktuinen zijn intensieve groendaken, waarop zelfs bomen of vijvers mogelijk zijn. Nadeel hiervan is dat de daken bestand moeten zijn tegen het gewicht van de planten en het onderlaag die hiervoor nodig is. Daktuinen kunnen al gauw meer dan 500kg/m gaan wegen. Zij hebben ook het onderhoud nodig dat vergelijkbaar is met het onderhoud van een doorsnee tuin. Daarnaast is de irrigatie van deze groendaken essentieel. Ondanks de mindere bereikbaarheid voor insecten worden hier zelfs zeldzame soorten teruggevonden. Vooral struik- en grondfoerageerders, zoals Merels, duiven en Eksters, zijn terug te vinden op daktuinen. Ook extensieve groendaken kunnen biodivers ingericht worden foto: Griet Nijs.
Extensieve groendaken - Brouwers Groenaannemers.
Omdat de inrichting vanextensieve groendaken slechts beperkte voorwaarden vereist is de toepassing voor nagenoeg elk dak mogelijk, zowel bestaand als nieuwbouw. Veelal bestaan de extensieve groendaken uit een traditionele opbouw van wortelwerende folie, drainagebaan, substraat en Sedummatten, maar onze daken bieden veel meer mogelijkheden voor een extensieve vegetatie.
Intensief en extensief groendak Habitos.be. Habitos logo.
Intensief en extensief groendak. Intensief en extensief groendak. Groendaken komen voor in twee verschillende soorten: een intensief groendak en eenextensief groendak. De ene is een combinatietuin van beplanting, een terras en paden intensief groendak. Terwijl de ander louter uit begroeiing bestaat extensief groendak. Beiden groendaken hebben andere vereisten. Groenbedrijf Van Vlierden Pinterest. Een intensieve daktuin is een combinatietuin waarin er beloopbare zones - zoals terrassen en paden - en groenzones gecombineerd worden. Alle combinaties zijn mogelijk. Ja, zelfs een zwembad. Vraagt extra draagstructuur. Op de drainagelaag wordt een waterbufferreservoir geplaatst. Dit zijn panelen - op basis van mineralen of polystyreen - met een kanaalstructuur die het water vasthouden. Ook kan er in de grondaanvulling een polymeergel worden verwerkt die eveneens als waterbuffer kan dienen. De dikte van de substraatlaag wordt aangepast in functie van de beplanting. Op daktuinen worden planten en struiken met een horizontale wortelgroei gebruikt. Grotere bomen en struiken dienen verankerd te worden. De extensieve tuin is niet bedoeld om te bewandelen, maar biedt louter een begroeiing.

Contacteer ons