Op zoek naar subsidie voor groendaken?

 
subsidie voor groendaken
Klimaatsubsidie - Gemeente Ranst.
lokalen van erkende Ranstse verenigingen. De subsidie kan enkel toegekend worden indien de betreffende maatregel niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Bedrag van de subsidie. €20/m voor extensieve groendaken. De subsidie kan nooit meer bedragen dan honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen.
Subsidie groendak Nijlen.
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Diensten en organogram. Bestuursakkoord, missie en visie. Gemeentelijke Administratieve Sanctie GAS. Deelnemen aan het beleid. Toegang tot bestuursdocumenten. Inschrijven op nieuwsbrief. Bekend in Nijlen. Wat zoek je? Natuur, milieu en duurzaamheid. Lees hier het reglement. Vraag je subsidie aan via dit invulformulier.
Premie groendak België - Sempergreen.
Je bent nu hier: Sempergreen Oplossingen Groene daken Subsidie Premie België. Premie groendak België. Steeds meer gemeenten verstrekken premies om de toepassing van groendaken en groengevels te stimuleren. Ook zij zien in hoe belangrijk een groendak is voor het milieu en het leefklimaat in hun gemeente.
Groendaken bedrijfsgebouwen - Hechtel-Eksel.
Factuur voor het aanleggen van het groendak met vermelding van het type groendak en aantal m of van de kosten voor de aankoop van de materialen.; Foto's' van de werken en het gerealiseerde groendak. De gemeentelijke premie bedraagt 15€/m groendak. De gemeentelijke premie kan gecumuleerd worden met andere premies van om het even welke instelling of overheid. Het totale subsidiebedrag dat de aanvrager ontvangt van verschillende instanties, kan nooit het factuurbedrag overschrijden. Het betreffende dak kan slechts 1 maal betoelaagd worden. Toon/verberg inhouds opties. Aanvraagformulier subsidie groendaken bedrijfsgebouwen 117 KB.
Subsidie voor een groen dak Breda.
Deze kosten worden alleen vergoed als het groen dak wordt aangelegd. Dit is maximaal€ 250 bij een groen oppervlak tot 100 m2 en maximaal€ 350 bij een groen oppervlak groter dan 100 m2. U kunt geen subsidie aanvragen voor.: kostenvoor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen. kostenvoor schutting, prieel, pergola en muurblokken. kostenter vervanging van bestaande beplanting. kostenvoor het opstellen en indienen van een subsidieaanvraag. Om subsidie te krijgen moet uw groene dak voldoen aan de volgende voorwaarden.: het dak moet minimaal 25 liter per m2 op kunnen slaan.
Groendak: Premieaanvraag - Mechelen Klimaatneutraal.
houdt lawaai tegen. heeft een isolerende werking en klimaatregelende werking en is dus energiebesparend. biedt een mooi groen uitzicht en draagt bij tot het algemeen welzijn en de algemene appreciatie van een stedelijke omgeving verbetert de biodiversiteit. zuivert het regenwater. is luchtzuiverend: niet alleen onzichtbare vervuilende deeltjes maar ook stof, dat in grote hoeveelheden aanwezig is in stedelijke omgeving. Kortom: niets dan voordelen. Enkel particuliere aanvragers kunnen de premie aanvragen geen rechtspersonen. De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m2. De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, moet gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon architect, ingenieur. Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie. Dien de premieaanvraag inclusief offerte in ten vroegste 2 maanden voor de aanleg en ten laatste 3 maanden na de aanleg van het groendak inclusief factuur via dit webformulier.
Groendak aanleggen - Gemeente Buggenhout.
De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden. De subsidiebedraagt maximum 31euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten inclusief BTW van het groendak lager zijn dan 31euro/m 2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het gemeenteraadsbesluit van 22 december 20114 houdende wijziging van het subsidiereglement voor de aanleg van groendaken. Subsidies worden niet verleend wanneer het aanleggen van een groendak verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. Indien blijkt dat de voorwaarden niet nageleefd zijn, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen. Indien blijkt dat de bepalingen van dit reglement of eventueel de stedenbouwkundige vergunning niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of, indien dit reeds gebeurd zou zijn, teruggevorderd. Deel deze pagina. Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout Stratenplan. 052 33 95 11 Fax. 052 33 58 68 E-mail. Volg ons op. open van 8.30 tot 12.30 uur. Infiltratievoorziening voor regenwater plaatsen. vrijdag 28 januari 2022.
Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels Kennisnetwerk BTM.
Over Kennisnetwerk BTM. Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels. Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, bedrijventerrein-verenigingen en bedrijven een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m komen in aanmerking. Deze toename kan op verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m, voor een groengevel 8 m. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per project en maximaal 75 van de totale projectkost. Je kan je subsidie hier aanvragen tot en met 15 mei. In de kijker. Volg ons op LinkedIn.
Subsidies voor groendaken: een overzicht - Ibic.be.
Op welke premie heb je recht in jouw gemeente? Of je een subsidie krijgt voor je groendak en hoeveel die subsidie bedraagt, hangt verder af van de gemeente waarin je woont. Sommige gemeenten belonen hun inwoners wanneer ze voor een groendak kiezen, andere niet. Via de premiezoeker vind je makkelijk terug welke regels er in jouw woonplaats gelden. Je vindt 'groendak' onder de rubriek 'plaatsen, verbeteren of vervangen van: dak. De Stad Antwerpen is bijvoorbeeld een echte voorstander van groendaken. Je krijgt er voor een groendak van minstens 6 m een subsidie van 15 euro per m voor extensieve groendaken en 30 euro per m voor intensieve groendaken.
Check of je subsidie kunt krijgen voor jouw groendak IKO bv.
Check of je subsidie kunt krijgen voor jouw groendak. Veel gemeentes stimuleren de aanleg van groene daken met subsidie. Benieuwd of je in jouw gemeente subsidie kunt krijgen voor het plaatsen van een groendak? Zo ja, dan is natuurlijk de vraag: hoeveel.

Contacteer ons