Op zoek naar subsidie groendaken?

 
subsidie groendaken
subsidie groendaken
0496 23 51 00. Hier is algemeen veel belangstelling voor; wij vinden dat logisch want de daken kennen vele voordelen. Zo verminderen de stookkosten, dragen de sedumdaken bij aan meer groen, verbetert de luchtkwaliteit en biodiversiteit, spelen de sedumdaken een belangrijke rol als waterbuffer. Vanwege de geringe opbouw, zijn deze op de meeste daken toepasbaar plat of schuin tot 45 daar het gewicht circa tussen de 50 en 100 kg ligt per vierkante meter. De prijzen verschillen van opbouw tot opbouw. Zo kost een sedumdak met stekken ongeveer 30 tot 50 euro/m, voor sedummatten is het ongeveer 40 tot 70 euro/m. Deze prijzen zijn wel afhankelijk van onder ander bereikbaarheid, grootte en hoogte van het dak. Voor een juiste offerte kan u best contact met ons opnemen. Semi Extensieve Groendaken.
Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels Kennisnetwerk BTM.
Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels. Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, bedrijventerrein-verenigingen en bedrijven een projectsubsidie aanvragen. Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m komen in aanmerking.
Premie aanleg groendak - Ninove.
Zo krijg je.: een vertraagde regenwaterafvoer waardoor er minder belasting op de riolering is. een betere thermische isolatie met meer warmtebehoud in de winter en meer koelte in de zomer. een betere demping van de omgevingsgeluiden. bescherming van de dakbedekking tegen schadelijke UV-straling. het neemt de stofdeeltjes uit de atmosfeer op en vormt een buffer tegen luchtvervuiling. Bovendien is het ook nog eens prachtig om naar te kijken en zorgt het voor meer groen in de stad. Wat is een extensief groendak? Dit is een dak dat bedekt is met een substraatlaag bv. lavasteen waar mossen, vetplanten en kruiden in groeien. Het onderhoud is minimaal want de hitte in de zomer zorgt ervoor dat enkel droogte- en hittebestendige planten kunnen overleven. Netels of andere woekerende onkruiden krijgen dus geen kans. Door de beperkte dikte 10 - 20 cm kunnen de meeste dakconstructies het extra gewicht ook aan. Raadpleeg hiervoor toch best eens een architect of ingenieur. Wat zijn de voorwaarden voor een premie? Enkel extensieve groendaken worden gesubsidieerd. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken Gemeente Meise.
Aanmelden handelszaak, raadpleging lokale bedrijven, Meise Fairtrade gemeente. Wonen, verbouwen en ruimtelijke planning. Bouwen en verbouwen, leegstand, sociale woningen, woonconsulent, ruimtelijke planning. Bouwen en verbouwen. Duurzaam verbouwen, bouwen en wonen. Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken. Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken.
Groendaken - subsidie - Gemeente Bornem.
Premies, toelagen en subsidies. Groendaken - subsidie. Groendaken - subsidie. Onder groendak verstaan weeen extensief groendak vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak. Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk. Het groendak moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bornem. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Premie groendak stad Diest - Stad Diest.
Het groendak dient voor minstens 10 jaar in goede staat te worden gehouden. Een volledig overzicht van alle voorwaarden kan je terugvinden in het subsidiereglement. Dien een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in bij de milieudienst. De premie bedraagt € 31 euro/m met een maximum van € 400. ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. plan met aanduiding van de situering van het groendak. technische informatie opbouw over het gekozen groendaksysteem. factu u r en betreffende de aanleg van het groendak, met duidelijke vermelding van naam en adres, datum en totale kostprijs. Wet- en regelgeving. Aanvraagformulier premie groendak. Reglement premie groendak GR: 20191125, publicatie 20191129. Milieu en groen. Grote Markt 1. 013 31 21 21. za zo ma di wo do vr. 09:00: - 12:30.: Enkel op afspraak. 09:00: - 12:30.: Enkel op afspraak. 16:00: - 19:00.: Enkel op afspraak. 09:00: - 12:30.:
Subsidie groene daken Duurzaam Bouwloket. Bezig met laden.
Een groen dak is geen dakterras, het is alleen voor onderhoud toegankelijk. Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met een subsidie. Particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven in de gemeente Soest kunnen de subsidie aanvragen voor gebouwen in Soest.
Premie voor het aanleggen van een groendak - Gemeente Rumst.
Aanvraagformulier premie voor de aanleg van groendaken bij woningen of hun bijgebouwen hemelwater van de riolering. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Als je een groendak aanlegt, kan je hiervoor een premie aanvragen. Groendaken verhogen de ecologische waarde van daken verhogen van biodiversiteit en hebben een gunstige invloed op de waterhuishouding.: Ze reduceren de totale hoeveelheid afgevoerd water. Ze bufferen de piekhoeveelheid bij stortbuien. Verder geven groendaken in de zomer een verkoelend effect. De premie bedraagt 31 euro/m aangelegd groendak met een maximum van 300 euro. Inwoners van Rumst. Het betreffend dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden. De premie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen zoals bedoeld in de codex Ruimtelijke ordening. De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden. Doe je aanvraag via dit online aanvraagformulier.
subsidies Wellen.
Subsidiereglement jeugd 2014 ev.pdf. Sportverenigingen met jeugdwerking. subsidie diefstalpreventie aanvraag.pdf. subsidie dak en vloerisolatie reglement.pdf. subsidie dak en vloerisolatie aanvraagformulier.pdf. subsidie hemelwaterinstallatie aanvraagformulier.pdf. subsidie kleine landschapselementen reglement.pdf. subsidie kleine landschapselementen_aanvraagformulier. Subsidie bewoonde zwaluwnesten 10.01.2018 reglement.pdf. Subsidie bewoonde zwaluwnesten 10.01.2018 aanvraagformulier.pdf.
GROENDAK - Vanherle dakdichting.
Deze daken hebben dan een tot twee jaar nodig om volledig te volgroeien. Hiernaast kunnen we ook groendaken inplanten met reeds volgroeide planten. Groendaken zijn aantrekkelijk en mooi. Ze kunnen ingericht worden als bijkomende tuin en vormen zo nieuwe gebruiksruimten. Ze leveren een positieve bijdrage tot de waterhuishouding en hebben een lucht- en klimaatzuiverend effect. Een groendak zorgt voor een langere levensduur van de dakbedekking, geluidsisolatie en brandveiligheid. Een volledig groendak zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u geen regenwaterput moet installeren bij nieuwbouw of herbouw. Maar ook een gedeeltelijk groendak kan interessant zijn: het volume van de regenwaterput moet dan niet zo groot zijn. Luxe villamenten met hoge afwerking. Villamenten met hoog afwerkingsniveau. Villamenten met daktuinen. BEKIJK ALLE REALISATIES. TIP: Premie voor groendak. Bepaalde gemeenten geven een subsidie voor de aanleg van een groendak. Op de volgende website kan je nagaan of je aanspraak maakt op zulk een subsidie: www.premiezoeker.be. Naast deze gemeentelijke subsidies komt een groendak ook in aanmerking voor de renovatiepremie. PREVENTIEF DAKONDERHOUDPLATTE DAKEN. Vanherle is de specialist op het vlak van platte daken.
Subsidie voor een stabiliteitsonderzoek van een dak en het aanleggen van een groendak Stad Gent.
Daardoor vertraagt en vermindert een groendak de neerslagafvoer aanzienlijk en worden de rioleringen ontlast. Afhankelijk van het soort groendak en de keuze aan beplanting dragen ze ook bij aan de biodiversiteit en vormen ze een belangrijke schakel in het groene netwerk in verstedelijkt gebied. Ben je overtuigd van de voordelen, maar twijfel je eraan of je dak bestand is tegen het gewicht van een groendak? Laat een stabiliteitsonderzoek van je dak doen. Ook hiervoor krijg je een subsidie. Zowel voor een groendak als voor een stabiliteitsonderzoek kan je een subsidie aanvragen tot 15 november 2024. Wat zijn de voorwaarden? Je dak komt in aanmerking voor een stabiliteitsonderzoek. als het een bestaand plat dak zonder groendak is met een minimale oppervlakte van 6 m.; als het een vergund gebouw is op Gents grondgebied.; als het stabiliteitsonderzoek uitgevoerd wordt door een stabiliteitsingenieur.; zolang er kredieten beschikbaar zijn. Minimale voorwaarden voor een subsidie voor de aanleg van een groendak.

Contacteer ons