Op zoek naar subsidie groendak?

 
subsidie groendak
Subsidie groendak - Stad Oostende.
Meer informatie over cookies. Beheer mijn cookies Alleen essentiële cookies Alles aanvaarden. Wat zoek je? scroll naar links scroll naar rechts. Milieu, klimaat, natuur en dieren. U kunt een subsidie krijgen voor de aanleg van een intensief of extensief groendak. De subsidie bedraagt 31 euro per vierkante meter groendak. Vraag een groendak online aan.: Groendak - aanvraag subsidie. 25,1, Kb pdf.
https://aquilegia.be/groendaken/
Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken Gemeente Meise.
Aanmelden handelszaak, raadpleging lokale bedrijven, Meise Fairtrade gemeente. Wonen, verbouwen en ruimtelijke planning. Bouwen en verbouwen, leegstand, sociale woningen, woonconsulent, ruimtelijke planning. Bouwen en verbouwen. Duurzaam verbouwen, bouwen en wonen. Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken. Subsidie hemelwaterinstallaties, infiltratievoorzieningen en groendaken.
gd-energy.be
Groendaken - Hamme.
Producten- en dienstencatalogus. assignment Online aanvragen. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het groen in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur van het dak maar op de aanwezigheid van een begroeiing. Ondanks hun talrijke voordelen, zijn groendaken nog niet ingeburgerd bij ons. De gemeente verleent daarom een subsidie voor de aanleg van een extensief groendak.
Subsidie voor groene daken en gevels.
Gemeente Heerlen geeft subsidie aan eigenaren of huurders van een woning of pand. We willen daarmee.: CO2 uitstoot verminderen. fijnstof en stikstof binden. geluidshinder en wateroverlast verminderen. de opwarming van de stad tegengaan. Deze regeling geldt alleen voor woningen en panden binnen de gemeente Heerlen. Meer informatie en tips vindt u op waterklaar.nl. De voorwaarden zijn.: u bent eigenaar of gebruiker van het pand. het minimaal dak oppervlak bedraagt 10 m2 voor een woning en 50 m2 voor een bedrijfspand. het minimaal oppervlak voor groene gevels bedraagt 5 m2 voor een woning en 10 m2 voor een bedrijfspand. de opbouw van het groene dak moet voldoen aan de minimale wateropslag van 25 l/m2 bij een extensief groendak en 50 l/m2 bij een intensief groendak. voor groene daken en gevel tuinen is een omgevingsvergunning nodig. eenmaal aangelegde voorzieningen moeten minimaal 5 jaar in stand gehouden te worden. Wetten en Regels. Gemeente Heerlen - Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen met betrekking tot de subsidiëring van groendaken en groengevels.
Subsidie voor aanleg Groene Daken Provincie Zeeland.
Beleid en regelgeving. Coalitieakkoord 2019-2023: Samen verschil maken. Vergaderoverzicht GS PS. Ga terug Naar over ons. Digitale Agenda Zeeland. Four Freedoms door het jaar heen. Open Dag Provincie Zeeland 2022. Over de Abdij. Over deze site. Zoek jij een leuke en leerzame stage? Ga terug Naar loket. Kaarten en cijfers. Klacht, bezwaar of melding doorgeven. Nu ter inzage. Provinciaal Blad en bekendmakingen. Vergunningen en ontheffingen. Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten. Over deze site. Wat zoekt u. Zoek en vind op Zeeland.nl. Subsidie voor aanleg Groene Daken.
Overzicht groendak subsidies, alle Vlaamse gemeentes.
Voorwaarde is dat het dak zelf minimum 10m groot moet zijn. 31euro per m maximaal 1.500 euro. Het groendak is gelegen op het grondgebied van de gemeente Bornem. Verplichte aanleg van groendaken door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen komen niet in aanmerking voor subsidie.
Subsidie aanleggen groendak - Gemeente Zwijndrecht.
Subsidie aanleggen groendak. Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Het zijn meestal plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging. Je kunt een subsidie aanvragen voor de aanleg van een groendak. Welke daken komen in aanmerking? bestaande daken van bestaande woongebouwen.; nieuwe dakconstructies met een totale horizontale dakoppervlakte van alle nieuwe dakdelen samen, van minder dan 40 m, ongeacht de dakbedekking bij een woongebouw op een perceel van 250 m of meer.; nieuwe dakconstructies, ongeacht de totale horizontale dakoppervlakte, bij uitbreiding van een bestaand woongebouw op een perceel kleiner dan 250 m.
Groendaken - subsidie - Gemeente Bornem.
Groendaken - subsidie. Onder groendak verstaan weeen extensief groendak vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak. Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk. Het groendak moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bornem. De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Groendak subsidie 2022 - Hét groeimiddel voor groene daken!
helder op een rij: energiesubsidies. Bedrijven krijgen subsidie voor aanleg groendaken. Groendak adviseert, levert en realiseert groen-, gras- en sedumdaken of daktuinen. Groendak is dé specialist met advies, als leverancier van groendakmaterialen en voor het realiseren van groene daken. 033 277 3404.
Subsidie voor een groen dak.
Lees meer op www.schiedam.nl. Bekijk onze groene daken pakketten. 25 liter per m2. Om in aanmerking te komen voor de subsidie aanvraag mag de aanleg van het dak pas starten na goedkeuring van de subsidie aanvraag. Lees meer op www.sittard-geleen.nl.

Contacteer ons