Op zoek naar groendaken vlaanderen?

 
groendaken vlaanderen
groendaken vlaanderen
Semi Extensieve Groendaken. Deze groendaken hebben een uitgebreider vegetatie, er wordt gewerkt met bloeiende kruidachtige planten/grassen, waardoor je een mooiere biodiversiteit creëert krijgt. Met de juiste onderhoudsmethode vormt uw biodiversdak een oase voor vlinders, bijen, vogels en andere insecten. Dit systeem weegt wel wat meer.
Waarom kiezen voor een ecodak? - Groendak!
De tweede laag bestaat uit een drainagemat om het regenwater na een hevige regenbui goed te absorberen. Als derde laag spreiden we over de drainagemat een voedingslaag van slechts enkele centimeters dik, bestaande uit lavakorrels en organisch materiaal. Lava is minder zwaar dan aarde. Uit deze laag halen de planten de nodige voeding. De voedende laag buffert ook het water voor de extra droge perioden in de zomer. Bij extreme regenbuien voert deze laag het overtollige regenwater juist weer in een rustig tempo af. Over deze voedende en lichte onderlaag brengen we de gevarieerde begroeiing van vetplanten aan. Meer informatie over dakwerken. Economisch: slimme investering in het dak. Er zijn veel redenen om een groendak aan te leggen. Een groendak verdubbelt de levensduur van een dak. Door de isolerende werking bespaart het energie en een groendak is onderhoudsarm. Het is makkelijk aan te leggen op een bestaand dak, vermindert geluidsoverlast van buiten naar binnen en andersom.
Groendaken en daktuinen: hoe begin je eraan? Syntra AB.
Je moet natuurlijk vertrekken van een lekvrij, waterdicht dak en een aangepaste constructie die de belasting van een groendak aankan. Vervolgens zijn de technische opbouw en de vegetatie cruciaal om een kwalitatief duurzaam groendak te garanderen. Je vindt veel foute informatie op internet. Een professionele opleiding door een vakexpert is dus absoluut aangewezen. Groendaken en daktuinen bieden enorme voordelen als de aanleg juist gebeurt.
Heito Tuinen en groendaken MVO Vlaanderen.
Over MVO Vlaanderen. Over onze organisatie. Deel een duurzaamheidsverslag. Deel je verhaal. Registeren als adviseur of netwerk. Registreren als nieuwe organisatie. Registreren voor de sustatool. Uw bundel bevat 0 items. Heito Tuinen en groendaken. Wij zijn een jonge firma die opgericht is eind januari 2020.
Subsidie voor de aanleg van groendaken of groengevels Kennisnetwerk BTM.
Enkel projecten die leiden tot een netto toename van groendaken en/of groengevels met een minimum oppervlakte van 150 m komen in aanmerking. Deze toename kan op verschillende locaties gerealiseerd worden binnen één projectaanvraag. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m, voor een groengevel 8 m. De subsidie bedraagt maximaal 250.000 euro per project en maximaal 75 van de totale projectkost.
Groendaken Blauw Groen Vlaanderen.
Een ander, vaak gebruikt onderscheid tussen groendaken is.: substraatlaag van max. 50 cm hoog. begroeiing met sedum, kruiden en sier grassen. substraatlaag van min. Een groendak bestaat uit meerdere lagen. Elke laag heeft een bepaalde functie. Voor een gezonde vegetatie het hele jaar door moet het groendak minstens drie lagen hebben.: drainagelaag met waterbergend vermogen. Tussen het substraat en de drainagelaag wordt een filterdoek aangebracht. Onderaan komen een wortelwerende, waterdichte laag en een mechanische beschermlaag. Dit om te vermijden dat het dak wordt beschadigd bij betreding of door ingroeiende wortels. Leveranciers combineren vaak meerdere van de hierboven vermelde lagen in een component van het groendak, bijvoorbeeld drainage met waterreservoir en filterdoek in één. Voor de substraat- en drainagelaag zijn verschillende materialen en diktes mogelijk. Het geheel bepaalt.: welke planten kunnen groeien. hoeveel water het groendak kan bergen.
Groendak premie voor uw stad of gemeente? groendak-antwerpen.be.
Het aantal deelnemende steden en gemeenten blijft groeien, met de premiezoeker kunt u nagaan of u recht heeft op een premie.Met dezoekterm'groendak' premie gemeente of stad komt u er sneller achter. Hier alvast enkele steden die een groendak premie of subsidie geven.: premie voor Antwerpen.
Groendaken valbeveiliging- Ibic.be.
Doorheen de jaren heeft IBIC heel wat geslaagde projecten achter de rug. Lees alles over onze verschillende specialisaties: intensieve -, semi-intensieve -, extensieve groendaken en verharding op daken. Daarnaast mogen we onszelf ook veiligheidsexpert op daken noemen. Ook valbeveiliging behoort namelijk tot onze oplossingen.
ᐅ Groendak Kostenoverzicht 2022 Handige tips!
Een dak met vetplatjes, zoals een sedumdak, is een populaire keuze voor extensieve daken. Deze beplanting vangt goed water op, isoleert grondig en vergt weinig onderhoud. Groendaken onderhoud: wat is er nodig? Een groendak heeft enkele kleine nadelen. Het trekt vaak dieren aan. En lekken zijn moeilijk op te sporen. Een goed onderhoud om dit te voorkomen is dus zeer belangrijk. Voor een goed onderhoud zorg je door een of twee keer per jaar te bemesten en de waterafvoer te reinigen. Onkruid verwijderen doe je best zesmaandelijks. Water geven is eigenlijk niet nodig tenzij het uitzonderlijk lang droog blijft. Heb je last van vogels die het mos of de plantjes losmaken. Dan los je best het onderliggende probleem op. Dat zijn veelal de lekkere larven of slakken die op het dak leven. Een groendak is een groot voordeel voor je woning.
Het ene groendak is het andere niet Natuurpunt.
Verder is het ook nodig dat de begroeiing een ondiep wortelsysteem en een lange levensduur heeft, weinig biomassa produceert en zich zelfstandig kan reproduceren. Naast klassieke vetplanten als Wit vetkruid, Muurpeper en Tripmadam is het ook mogelijk om een diverser groendak te creëren door meerjarige kruidachtigen zoals bv. anjers, Slangenkruid en diverse tijmsoorten aan te planten. En deze trekken dan weer bijen en vlinders aan. Bij Canadees onderzoek werden gemakkelijk meer dan 50 soorten wilde bijen aangetroffen per groendak. Vooral grondnestelende, sociale groefbijen waren opvallend vaak aanwezig. Een combinatie van diverse inheemse plantensoorten en nestgelegenheden, in de vorm van een kleine zandhoop of en een bijenhotelletje, vormen jouw groendak al snel om tot een paradijs voor bijen. En deze zorgen dan weer voor de noodzakelijke zaadzetting. Naast aangeplante plantensoorten kunnen ook planten van buitenaf het groendak koloniseren. Voorbeelden zijn het algemene Straatgras en verschillende klavers en composieten. Maar ook echte zeldzaamheden, zoals de IJle moerasorchis die op Franse groendaken werd aangetroffen, behoren tot de mogelijkheden. Scholekster foto: Jan Rodts, Vogelbescherming Vlaanderen.
Groendak - Vlaamse Milieumaatschappij.
Vlaanderen be www.vmm.be. alleen binnen huidige sectie. Je bent hier: Home Water Bouwen Regenwater: hergebruik, buffer en infiltreer Groendak. Groendaken worden meer en meer toegepast bij nieuwbouw en renovatie. Ze zorgen ervoor dat een deel van het regenwater dat op je dak valt, vastgehouden wordt en terug verdampt. Bovendien helpen ze mee de piekafvoer bij zware buien af te vlakken. Je kan ze zien als een soort buffer. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening beloont het plaatsen van een groendak door het versoepelen van de andere verplichtingen m.b.t. infiltratie en buffering. Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak moeten geen regenwaterput plaatsen, aangezien aangeraden wordt het groendak niet aan te sluiten op de regenwaterput. Er bestaan 2 soorten groendaken, nl. intensieve en extensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen komen minder voor. Extensieve groendaken met een lage begroeiing van onder meer mossen en vetplantjes, komen het vaakst voor. Aangezien een groendak een bufferende werking moet hebben, is het van belang de nodige aandacht te schenken aan de wateropslagcapaciteit. Een ideale berging van 50 liter per m of 50mm is het streefdoel. Voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater geldt een minimum van 35mm.

Contacteer ons