Op zoek naar extensieve groendaken?

 
extensieve groendaken
Aanleg van Groendaken.
Sinds 2014 hebben we een dochteronderneming onder leiding van mijn zoon Anthony die vanuit zijn interesse om de biodiversiteit naar een hoger niveau te brengen zich heeft gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van groendaken. Op ieder dak een plant! Vanwege de stijgende verstedelijking verandert ons landschap. Wij zorgen dat het ingenomen stuk natuur terug een plaatsje krijgt! Groendaken zouden vanzelfsprekend moeten worden aangezien ze zorgen voor een verbetering van biodiversiteit.
Nieuwe oplossing voor extensieve groendaken Blog Duurzaam Gebouwd.
Nieuw in het productpakket is het Derbisedum Pack, een eenvoudige oplossing voor extensieve groendaken. Dit zijn voorgeteelde bakken met planten die dakwerkers rechtstreeks op een wortelwerende dakbedekking aanbrengen. Binnen het aanbod groendaken kan men onderscheid maken tussen intensieve en extensieve groendaken. Lees meer
gd-energy.be
Wat is een extensief groendak?
Het doel is het dak te beschermen, aangenaam te maken, ecologisch te maken en te isoleren met een minimum aan opbouw en gewicht. Lichter dan intensief groendak. Een extensief dak is ook veel lichter omdat de opbouw maximaal 20 centimeter mag zijn. Het is meestal begroeid met sedums vetplantjes en of grassen. Zij verdienen de voorkeur omdat ze niet te diep wortelen en goed tegen droogte kunnen. Men houdt het bestbij enkele soorten die ongeveer dezelfde eigenschappen hebben. De begroeiing kan bruin worden in droge periodes maar zullen terug opleven bij een goede regenbui. Ze zijn super eenvoudig te plaatsen. Tegenwoordig zijn er veel doe-het-jezelf oplossingen die kant en klaar oplossingen biedenen als tegels kan worden geplaatst. Het sedum of gras is ook vaak al volgroeid zodat je niet moet wachten op een groendak. Je moet rekening houden met een gewicht van 40 tot 110 kilogram per vierkante meter. Een variant op een extensief groendak is het semi-extensief groendak. Dit is een kruising tussen een extensief en een intensief dak. De bodem opbouw is hoger en er is een grotere verscheidenheid van planten. En het dak heeft een irrigatiesysteem nodig. Extensieve groendaken kunnen zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.
soorten groendaken groendak-antwerpen.be.
Een extensief groendak weegt maximaal 110 kg/m en mag zonder bouwvergunning op elk correct gedimensioneerd dak aangelegd worden. Een intensief groendak weegt meer dan 200 kg/m, hierop moet de dakconstructie voorzien zijn en is er steeds een vergunning nodig. Omdat de beplanting de dikte en het gewicht van de voedingsbodem bepalen bestaat ereen waaier aan mogelijkheden en soorten groendaken, hier enkele voorbeelden.
Groendak: soorten inclusief de prijzen.
het werkt kostenbesparend door verlaging van onderhoudskosten en energiekosten. Deze voordelen, met name de verlenging van de levensduur en hogere isolatiewaarde, zorgen ervoor dat dit een zeer verantwoorde keuze is. Het groendak geeft uw dak een natuurlijke uitstraling, en de praktische voordelen die eraan verbonden zijn zorgen ervoor dat dit dak de ideale oplossing biedt voor de echte tuin- en natuurliefhebber. Afhankelijk van het concept en type beplanting spreekt men over het extensieve en intensieve groendak. Extensieve groendaken zijn minder belastend voor de dakconstructie. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich namelijk tot kruiden, mossen, grassen en vetplanten, en heeft daardoor weinig onderhoud nodig. Het voordeel van een extensief groendak is dat het op vrijwel elk dak geplaatst kan worden, zowel op het hellende als het platte dak.
Groendak - daktuin - Fihuma - Construction.
Voorzichtigheid: bij het aanleggen of verwijderen van daktuinen nemen wij alle nodige voorzorgen om beschadigingen aan het dak te minimaliseren. Veiligheid: alle werknemers volgden een veiligheidsopleiding VCA en beschikken over alle nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanaf 10 meter hoogte zetten wij een ladderlift in voor het veilig transporteren van materiaal. Correcte uitvoering: wij beschikken over de nodige expertise voor het aanleggen van extensieve daktuinen of groendaken. Waarom een extensief groendak? Een extensieve daktuin op uw plat dak combineert talrijke voordelen.: Isoleert zowel in de zomer warmte, als in de winter koude. Bescherming van uw plat dak tegen uv-stralen. Drainage en vertraagde afvoer van regenwater. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan voor de aanleg van een extensieve daktuin. De Vlaamse Overheid kent ook subsidies toe voor het aanleggen van duurzame groendaken. Het subsidiƫren van groendaken in Vlaanderen is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Meer informatie over een subsidieaanvraag voor uw daktuin vindt u terug op de site van de Vlaamse Overheid, agentschap voor natuur en milieu. Copyright 2021 Fihuma.
Extensieve groendaken - Brouwers Groenaannemers.
Omdat de inrichting vanextensieve groendaken slechts beperkte voorwaarden vereist is de toepassing voor nagenoeg elk dak mogelijk, zowel bestaand als nieuwbouw. Veelal bestaan de extensieve groendaken uit een traditionele opbouw van wortelwerende folie, drainagebaan, substraat en Sedummatten, maar onze daken bieden veel meer mogelijkheden voor een extensieve vegetatie.
Intensief en extensief groendak Habitos.be. Habitos logo.
Intensief en extensief groendak. Intensief en extensief groendak. Groendaken komen voor in twee verschillende soorten: een intensief groendak en eenextensief groendak. De ene is een combinatietuin van beplanting, een terras en paden intensief groendak. Terwijl de ander louter uit begroeiing bestaat extensief groendak. Beiden groendaken hebben andere vereisten. Groenbedrijf Van Vlierden Pinterest. Een intensieve daktuin is een combinatietuin waarin er beloopbare zones - zoals terrassen en paden - en groenzones gecombineerd worden. Alle combinaties zijn mogelijk. Ja, zelfs een zwembad. Vraagt extra draagstructuur. Op de drainagelaag wordt een waterbufferreservoir geplaatst. Dit zijn panelen - op basis van mineralen of polystyreen - met een kanaalstructuur die het water vasthouden. Ook kan er in de grondaanvulling een polymeergel worden verwerkt die eveneens als waterbuffer kan dienen. De dikte van de substraatlaag wordt aangepast in functie van de beplanting. Op daktuinen worden planten en struiken met een horizontale wortelgroei gebruikt. Grotere bomen en struiken dienen verankerd te worden. De extensieve tuin is niet bedoeld om te bewandelen, maar biedt louter een begroeiing.
Groendaken Renodak Systems N.V.
Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten.Het groen" in het woord groendak slaat dus niet rechtstreeks op de kleur maar op de aanwezigheid van een begroeing. Een groendak is meer dan alleen maar een tuin boven je hoofd. Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve of intensieve groendaken. Intensieve groendaken of daktuinen zijn bijna alleen geschikt voor de nieuwbouw, omdat ze zorgen voor een grote belasting van de dakconstructie. Ze zijnvergelijkbaar met gewone tuinen waarin geleefd kan worden. De begroeiing van intensieve groendaken bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen. Intensieve groendaken vergen net als gewone tuinen veel onderhoud Extensieve groendaken of vegetatiedaken zijn lichtgewicht groene daken en daardoor veel minder belastend voor de dakconstructie. Een extensief groendak isgeschikt voor bijna alle typen daken, ook van bestaande gebouwen. De begroeiing van extensieve groendaken beperkt zich tot mossen, vetplanten sedum en kruiden. Een extensief groendak vergt daarom los van een jaarlijkse inspectie weinig tot geen onderhoud. Extensieve groendaken hebben voldoende aan natuurlijke regenval. Op extensieve groendaken kan niet geleefd worden of maw zijn niet beloopbaar. Tevens bestaan nog varianten semi-intensief die verschillende soorten vegaties en diktes van de ondergrond bevatten.
De voor- en nadelen van een groendak Bouwwereld.nl.
Bij lichte groendaken is verbetering over het algemeen verwaarloosbaar. De onderliggende dakbedekking wordt minder blootgesteld aan de weersinvloeden, waardoor de levensduur wordt verlengd. Verbeterde brandwerendheid van de dakconstructie. Voordelen voor de omgeving.: Het zorgt voor een stuk natuur en bruikbare buitenruimte in een bebouwde omgeving. Het sluit aan op de huidige aandacht voor het milieu, toont aan dat je als eigenaar milieubewust bent en kan ook aansluiten op de cradle-to-cradle filisofie mits de daktuin wordt opgebouwd uit herbruikbare materialen en bouwstoffen. Het groendak vangt water op en kan het bufferen. Zodat pieken in afvoeren en belasting van het oppervlaktewater worden gedempt. Fijnstof en luchtvervuiling worden deels opgevangen waarbij tevens CO 2 wordt opgenomen. Aanzienlijk hogere kosten voor het aanleggen van het dak. Risico op lekkage door bijvoorbeeld wortelgroei. De kosten van het opsporen van lekkages kunnen aanzienlijk zijn. Daktuinen zijn relatief complex, waardoor het risico op fouten groter is. Er zijn nog maar beperkte ervaringen opgedaan met daktuinen, er zijn veel nieuwe ontwikkelingen en er wordt vaak de grens opgezocht met het ontwerp.
Extensieve groendaken Naturoof Openbaar groen. arrowhead-left. arrow-ios-forward. arrow-forward. calendar. bookmark. pricetags. clock. close. Facebook-color. person. Facebook-color. printer. grid. home. info. Facebook-color. menu. lock. email. smartphone.
Maak werk van openbaar groen. Waarom openbaar groen? Maak werk van openbaar groen. Extensieve groendaken Naturoof. Brugge, Oekene, Oostende. Extensieve groendaken Naturoof. Extensieve groendaken Naturoof. Het tuinbedrijf Naturoof, gespecialiseerd in groendaken en daktuinen, legde deze knappe daktuin aan op het woonzorgcentrum Zilversterre in Gent. Extensief groendak school in Brugge. Extensief groendak school in Brugge. Extensief groendak school in Brugge. Extensief groendak school in Oekene. Extensief groendak school in Oekene.

Contacteer ons